ここから本文です

Minaga Mina moudameda To Omotahitoga Hotondo toNattakoroga
Ichibanno Kaidokito narukotowo wasureteha Narimasenu
Minaga mina Kai Iyoku ga Sukoshi Demo Aruuchiha jyousyouha
Muzukashii de seu
Madamada jikkuri jikan iya kikanwo oiteno Uukkuri uttari
isogazu awatezu Tokiwo mate deseu
byoukiga yokunattemo suguniha tondari hanetari ha dekimasenu
mashiteha kokoha yandeiru mattadanaka deha naidesuka
mateba matuhodo yoikotoga yattekuru 
shikaketara ma-ke tonarou aseruna Mate jikigakurumade Hahaha...