ここから本文です

投稿コメント一覧 (397コメント)

 • Hahaha...
  Mada mada ↓ jyano-
  Hi-

 • Agetari Sagetari ↑↓yasundari Tobihanete MisetariSindafuriwoshitari
  De
  Saikorojikaruga Kaizen shitekonakuteha Muzukashiinodesune-
  De
  Madamada Kaizanno Kaisyo-sura Sundeinai Nodesukara
  De
  Sorega sundekra Iyoiyo Shikoridamano Hogushiheto
  De
  Hageshii Jyougedouwo Kurikaeshita Ugoki Shitanewo Mosakusita
  De
  Sekendeha Hageshii Agesage wo Furuiotoshi tomo moushimashuga
  De
  Kaizankaisyo- Furuiotoshi ha Tetteitekini Okonawareru nodeseuka
  Hahaha...
  Sonoyo-jyana- TachiAgarenaihodonona- Soreha Suzamashii monojyayo
  Kokode Tetteitekini Furiotoshiwo Surukotoga Kongo Jyousho- suru
  Gendouryoku Hanpaturyokutonarunojyayo-
  Soreha Suzamashii Monotonaro-zoyo
  Sokono Sokowo Sarattamono dakega Cho-jyatonari erunijyayo
  Hi-
  Hontouni Muzukashiimono nanodesune
  Hahaha...
  Yukkuriyuttari Isogazu Awatezu Jikiga Kitekara Yorisoe
  Matuga tokusakunanojyayo-
  Hi-

 • 2019nen Nakabu~2020nen Nakabu Sokonekenwo mosaku
  De
  2020nen nakaba~2021nen nakaba Fuitemo Oshitemo Kaizenryoku
  De
  2021nen nakaba~2022nen Uridokorowo Sageruugaki
  De
  2021nen nakagoro~2022nen hajimegoroniha Ookiku fuitara
  De
  fuitajitende Urino jyunbini torikakatte iku
  Hahaha...
  Subarashii yomi Yumewo Arigatosan
  Atarazutomo Toukaraji jyano-
  Soredake Kikanwo youshuru toyuu kotojyayo-
  Jikigakitekara yorisotte ikunojyana-
  Yukkuri yuttari isogazu Awatezuni Jikkuritona- Yumenmukatteno-
  Hi- Arigatougozaimasu

 • Koraekirenakunatta Ohitoga Urinihashiri
  De
  kaizanno kaisho-ya Hogushi ni Tunagatte ikunode seu
  De
  2021~2022nenwo Tanoshimini ShiteOrimasu
  Hahahaha...
  Yukkuri Yuttari Isogazu Awatezu ga Ichiban naNojyayo
  Hageme- Isoguna-

 • Oliympic majikamade Teiide Suiisite Itadaketara
  De
  syouri no Kakurituga Masunodesune-

 • Saikorojikaruga Takai Ataiwo
  De
  Koredeha Sansenshitakutomo
  De
  Sansen dekinaitoka
  Hahaha...
  1tuno shihyo Demo Madamada Ueniha Mukaenai Jyoukyoujyana-
  Mashite Kaizandakaga Ooshugijya-na-
  Dekidakatokitara Parapara
  Nanihitotu tottemo ↑nimukau Yo-soha Naiwai
  Higaraseiriwo Shinagara gyuuhono gotoku
  Kamesanno gotoku Mairunode Aro-
  Shikashi Ato 2nento 10kagetugoha Tanoshimijyano-
  Naniha tomoare Kikanga kakarutoyuumonojyana-
  Hiratakuieba 2nen 10kagetu Nebareba Cho-jyasamatomo Ieyou
  Kokoha Ookiku Ookiku Oshita Tokinomi no Shikomiga tokusakuka
  Yukkuri yuttari Isogazu Awatezu nino- sukoshizutu Sukoshizutunina-

 • Ko konougokiha
  De
  Sita↓ni Sitani
  De
  Konomama
  Hahaha...
  Agetari Sagetari Netari Okitari Shinda furimade shinagara
  Suko-sizutu Suko-shizutu Kaifuku Siteyukunojyayo-
  cyo-jyasama Madeha mada 2nento 10kagetu Kakarunojyayo
  Kaizan Kaisyo- Higaraseiri Shikoridamano Kaisyo- Nadonado
  Kaiketushuru Mondaiha YamazumiNanojyayo-
  Sorewo sukoshizutu sukoshizutu Kaiketu shinagara Sukoshizutu
  Susundeikunojyayo- Jikanno Kakarukotoha Machigai Nashi Jayaro-
  Ookina Koedeha Iwara henga Konosuijyun yori Ookiku Ookiku
  ShitaOshita Ra Sorekoso Arigataya sama to naro-zoyo-
  Hi- Ato 2nen 10kagetu wo Wasurete imashita
  3po susunde 2ho sagaru Karini Ookiku Oshitara Sorekoso
  Otakara neigaratonaro-zoyo
  Hi- Ganbarimasu

 • ↑Age Mashite Gozaimashuna- Omedetougozaimasu
  De
  100kai Kinenno Teiki Kabunushi Soukaiha
  De
  YoikotoDesune-
  De
  Korekarano Ugokiha toka
  De
  Donoyouni toka
  Hahaha...
  This year ha 3bunno 1 Modoshi (yokute) guraide
  Gokanben negaenkano-
  Hi-
  Nozomu tokorodesu (sonnanidesuka)
  Hahaha...
  Next year niha hannemodoshimo No-
  Soshite 2021nen niha \238 nito Sematte Mairo-
  Soshite takanewo Ookiku Ookiku koeteiki
  2022nenniha Maenituketa Takaneno 2bai \476...Cho-jyasamaheto
  Kakenobotte Yukunojyayo-
  Yakuin samawo Sinjite SasaeAu Kimochiwo Taisetuni Dekitara
  Saikyo-no Kekkatonaro-zoyo
  Hi-
  Minagamina Chikarawo Awasete Yoriyoi Kaisya Tosurukotoga
  TaiSetunanodesune-
  Kaisya Hattennotamemi Tomoni Ichigantonatte Susumete Maorimasu
  Arigatou gozaimasu Gokoounwo Negaimasu

 • Kinensubeki 100kai teikikabunushi Soukai Omedetougozaimasu
  Yakuinsamato tomoni Kaisya hattennotameni Ganbatte Ikimaseu
  Hi- Sasa ete ikukotoga Taisetunanodesune-
  Ganbarimaseu Otagaini Ganbare-

 • 3bunno 1 Modoshi Fuitara HazushuNoga
  De
  \110 Zengoga
  De
  Ookina Ookina Fushimeto
  De
  Konokabuno Yoi kusewo Wasureteha narimasenu
  De
  Fuitara hikiha Hayai noka ? Subayai Handanwo
  De
  YoushiyouKato
  Hahaha...
  Kakono Doukou Keiken Chiega Kokode Ikitekuruno jyaro-
  Jikosekininde Hageme-
  Toumenha 3bunnu1 ModoshiZengoga Saidaino
  Modoshitonaro-zoyo
  Fuitara Uri Mata Sagetekarano Kaimodoshi ga Tokusakuto naro-zoyo
  Hi-Urino Zekkouno Chance ga Majikadesune-
  Jikosekininde Nozomimasu Arigatougozaimashita

 • Mizuzeme Sakusenha Mada mada tuzuite irunodeseuka?
  De
  Izen imamo Tuzuiteirunodehato
  De
  Ookuno Ohitoga Mou damedato
  De
  Akirame Te tebanasu madeha
  De
  Sakusenha Zokkou Sareruno kato
  Hahaha...
  Masani no-
  Kaizan kaisho- ga Senketujyana-
  Sosite tokiwo kasane Shikoridamano kaisyo- Hogushi tonarunojya-
  3bunno 1 (sagehabano)Modoshi wo hete kara
  Mata ↓ ↑ sagetari Agetari Yashundari wo kurikaeshi
  2bunno 1 modoshi(hannemodoshi)heto Ikoushite ikunjyayo-
  Madamada HonkakutekiNa jyousho-ha Sakinosaki tonaro-zo

  Next year Kouhanha fuitemo Oshitemo Kaiisyoku tonaro-
  2021~2022nenha Uridokiwo saguri Cho-jyato narunodayo
  Sakiwo yomu Kotomo taisetunina- Hageme-
  Hi-
  Daremo Agara naitoha Yuutenainodesune-
  2021~2022nen wo Imakara Tanoshimini Shite Orimasu
  Jikiga kitara Yorisoimasu Zenryokude
  Imaha fuitara Uri Ookiku Oshitara Shikomu No gentei Baibaide
  Nozomu Nodesune- Kinagani Jikigakurumade

 • Eikouheno Mishiha Mada mada
  De
  Chikaiyoude Toui Monodeseu
  De
  Ironna Keiken Taiken Shirenwo Norikoeta Mono dakeni
  De
  Mattounakoto Yoikotowo Thuzukete Ikeba
  De
  Totetumonai Yoi kekkaga Umareru nodato
  De
  jishinga Kakushinni Kawatte Mairimashita
  Hahaha...
  Hibino Taiken de yokattakoto Warukattakoto Madamada Tarinaikoto
  OnireJishinde ha kizukanakattakoto kono kabuno Yoikuse Waruikuse
  Sekai narabini Kokunaino Keizai jijyou Saikorojikaru Higara Dekidaka
  Chart Nadonado Hibino Ugoki Kininata Ugoki Kizukiwo majimeni
  Hanseiwo Kakitomete Oku kotomo Taisetuzo
  Katutameno Doryokuha Oshimazu Shishugi toyuu kotoha
  Merumamo Oshinde Jikkouseyo
  Cho-jyasamaheno Michiwo Hitahashire-
  Hi- Jishinno Amasa Ga yoku yoku Wakarimashita
  Kimoni meijite Torikumimasu

 • Kattara ↓Sageru Uttara↑Ageru
  De
  Kauohitoga Aruto Uru Uruohitoga Aruto Kau
  De
  Donoyouna Shikumini
  De
  Nazotokiga Sukoshizutu
  De
  Wakatta yo-na
  De
  Shikumiga
  Hahaha...
  Iroiro Arunojyayo
  Hi-
  Korekaraha Netafuriwoshitari Kyuuni Tobihanetari
  Matamata Shinda FuriMademo Surunojyayo
  Kyuukyokutekiniha Father to yobareru youni nattara Ichininmae
  Sorekoso Chance tourai Ookiku Oshitatokoroha Zenryoku Gai tonaro-
  Hi- Nanigotomo Beikyo-ha Taisetunanodesune-
  Hagemimasu

 • Tuyokukaitai 100%
  De
  Koreha Neda Deseu
  De
  Kaitaihitoga Oozeiirutokiha Uri
  De
  Moudameda to Uritai Ohitoga Oozeisan detekita tokini
  De
  Omomuroni Yorisotteiku
  Cho-jyasama made 2nento 10kagetu mo Arunoda
  De
  Madamada Honkakutekina Joyoso-ha
  De
  Nozomenai nodaro-
  Hahaha...
  Madamada Honkakutekiniha Hodoto-i Jikanha Kakarujyaro-
  Oomokaniha Ato2nento 10kagetu Dagano-
  Imakara Sokomade Motunomo Nangidakarano-
  kaizan kaisyo-ya Hogushiga Owatta jikiwo Mihakaratte
  Omomuroni Yorisounoga Tokusakujyana-
  Soremadeha Fuitara Uri Oshitara Shikomu Ichijitekina torihikiga tuZukouzo
  Hi- Ookina Kimochi yuttaritoshita Kimochiwo taisetuni torikumi Masu

 • Chikarazuyoku Ageteiku Kabuha Thursday Friday ni Jyousho-suruto
  De
  Kikioyonde Orimasuga
  De
  soreha Tashikananodeseuka
  Hahaha... Yoku Iwareteorukotojyagano-
  Yokuzo kenkyuunasutta Eraizoyo
  Sonokeikouha Ooini Arujyaro- Soshite Next week heto
  Chikarawo yori Kasoku surunojyayo
  Ooini kenkyuu no kachiha daide arouzoyo
  Hi- iroiro Kenkyuushiteikimasu

 • Hahaha...Yokute 3bunno 1 modoshi madejyaro-zo
  Hi- Komakai goshido- Osore irimasu
  Kongotomo Yoshinani yoroshiku Onegai itashimasu

 • Sagehabano 3bunno 1 modoshi \46 +¥64 \110
  De
  Takaneno 0.5 gake ha \119
  De
  Saiyasuneno 2baiha \92
  De
  Iroiro Suujiwo Narabete Mimasuta
  De
  Sagehabano hannemodoshi ga yuuryoku kato
  Hahaha...
  Yokuzo Himanimakasete
  Atarazutomo toukarajijyana-
  Kokono yoikusemo Wasureru kotonaku na-
  Kibare- Yoku kenkyuunasutta
  Jibun jishinde Kangaeru kotoha Tatoe machigatte itemo
  Syourainimukete Kanarazuya Chikaranonaro-zo Hageme-
  Hi- Arigatakisiawase Arigatougozaimasu

 • Kokono yoikuseha Pyon to hanetatokorowo Suguni Urarete Simau koto
  De
  Ookiku Ookiku Haneagatara Ookiku Ookiku Kyuugekina Sage
  De
  jet ○○○○〇 no Gotoku Kyuugekina ↓
  De
  Kokochiyoi Yoikuse mo Otanoshimi kudasai mase
  Hahaha...
  Tokucyo-wo yoku Hawaku shite Orareru youjyana-
  kyuugekina Age Speed ihanha Yokunaikarano- Jikonomoto
  Fuitara Hazusu (kyuugekini) Kotomo Wasurezunina-
  Hi- Honbanno Ageha Mada mada suunen sakidesukarane-
  Fuitara uri Ookiku oshitara Sikomu Jikosekininde Torikumimasu

 • konougokiha ?\110 zengoga Teikou ga tuyoinodeseu
  3bunno 1modoshi kara Higaraseirigo Hannemodoshi made
  Jyougewo kurikaeshi Fukusuunengoha Kaiga kaiwoyobi
  2021~2022nenha Cho-jyasamatonarunodesune-
  Soremadeha Fuitara Uri Oshitara shikomu Nokurikaeshitonarunoka
  Izureniseyo Ookiku hanetara Chokkinha Suzamashii sagega Aru
  Yoikusewo Wasureteha Narimasen
  Hi-

 • Konosuijyunga Naga~ku Naga~ku tuzukukato
  De
  Naga~ku Naga~ku tuzukeba Tuzukuhodoni
  De
  Hanpatu ryokuga Mashite Koyo-kato
  Hahaha...
  So-jyana-
  Yousuruni Kabuha Nintaiga Hituyou Datoyuukotowo
  Wakattehoshi no Jyayo Kinotoukunaruhodonona-
  Hahaha...
  Akirametakoroni 3bunno 1 Modoshi Hanne modoshi to Natte Ikunojya-
  Jikan(Kikan) no Kakarukotowo Wasurezunina-
  \110 ga \142 Soshite \238 tonatte yukunojyayo-
  suunengoniha Kaiga kaiwo yobi \470 ....... to tuzukunojyayo-
  Hi- yori benkyouni Hagemimasu
  Arigatou gozaimashita

本文はここまでです このページの先頭へ