ここから本文です

Cho-jasama Made Ato 2nento 8kagetu shika Nainodesune-
De
Kikanga Amari Ookuha Nokosarete inaitoka
De
Next year kouhan karaga Tanoshimini
De
Kaizan kaisho-no Omomiga Itaihodo yoku Wakarimashita
Mousukoshi Desune- Kaishou Madeniha Jikanga KakaRimasune-
De
Kanzenkaishoー madeha
De
Next year (2020) kouhan karaha Kaiisyoku
De
Shikomi Dokoroto Narunoka?
De
2021~2022 Uridokorowo Saguru Ugokini
De
Netaro-sanno yogenga Imamade Subete Sonotourini
De
Kongo Ooini Kitai ShiteOrimasu Konna Ohitoha Hajimetedesu
De
Kongotomo yoshinani
Hahaha...
Hageme-

De