ここから本文です

Netaro-san no Osharareru tourino Tenkai to nate ite Bikkuri Pon Desu
De
Konna ni Yoso-u Ga Pittari to Ateru toha
De
Imamadeni Mitakotomo Kiita kotomo
De
Arimasen Tada tada Bikkuri shiteimasu
De
Kongomo Imamade Oshararete Iruyouni Narunodeha Naikato
De
Kitaiwo Shite Orimasu
De
Kakono Okotobawo Kurikaeshi Yomasasete Itadaite Orimasu
De
Yori Jikokensanni Hagemimasu
De
Next Year Kouhan ni Jikiga kitara Yorisotte Mairimasu
De
Soremade Goyururito Oyasumi Kudasai
De
imamadeno Kichouna Okotobawo Mouichido Kamishimenagara
Saibenkyouno Hibiwo Sugoshimasu Jikigakurumade
Agesageniha Madowasarezuni
Hahaha... Hageme-