ここから本文です

Agetari Sagetari ↑↓yasundari Tobihanete MisetariSindafuriwoshitari
De
Saikorojikaruga Kaizen shitekonakuteha Muzukashiinodesune-
De
Madamada Kaizanno Kaisyo-sura Sundeinai Nodesukara
De
Sorega sundekra Iyoiyo Shikoridamano Hogushiheto
De
Hageshii Jyougedouwo Kurikaeshita Ugoki Shitanewo Mosakusita
De
Sekendeha Hageshii Agesage wo Furuiotoshi tomo moushimashuga
De
Kaizankaisyo- Furuiotoshi ha Tetteitekini Okonawareru nodeseuka
Hahaha...
Sonoyo-jyana- TachiAgarenaihodonona- Soreha Suzamashii monojyayo
Kokode Tetteitekini Furiotoshiwo Surukotoga Kongo Jyousho- suru
Gendouryoku Hanpaturyokutonarunojyayo-
Soreha Suzamashii Monotonaro-zoyo
Sokono Sokowo Sarattamono dakega Cho-jyatonari erunijyayo
Hi-
Hontouni Muzukashiimono nanodesune
Hahaha...
Yukkuriyuttari Isogazu Awatezu Jikiga Kitekara Yorisoe
Matuga tokusakunanojyayo-
Hi-